Litt om firmaet

Utført av Sand Deco As

Linda Gentékos Gundersen


Har lang erfaring i eksponering og deko, er kreativ , og jobber med å få frem det visuelle inntrykket best mulig, og alltid  fremme og tenke  mersalg.

Har tidligere jobbet med opplæring, oppfølging og motivasjonsarbeid for et utvalg butikker. Eksponeringsansvarlig , og hatt messeansvar for dekor og innredning av stander.

Vært prosjektleder og konsulent- ansvarlig på mange nyåpninger av butikker.